En av våra viktigaste uppgifter som event- och kommunikationsbyrå är att skapa förutsättningar för att förmedla budskap och samtidigt väcka engagemang. Det är ofta den avgörande skillnaden mellan en lyckad och en mindre lyckad konferens. Därför är engagemang det återkommande målet och den gemensamma nämnaren för alla våra kunder.

Caroline Gorska arbetar som producent på Life Event och har varit med och satt dramaturgi och innehåll på en mängd konferenser. Hon har samlat på sig många tips genom åren och sammanfattar här de bästa tipsen för att få en engagerad publik:

 

Paketering

Ett enkelt sätt att skapa tydlighet och engagemang bland deltagarna är att paketera innehållet och sätta ett övergripande koncept. Det skapar förutsättningar för att hålla en tydlig röd tråd och det blir lättare att relatera till den information som presenteras. Ibland tar vi fram en helt ny logga och sätter en slogan, men ofta räcker det att välja ett tydligt tema liktFramtideller Digitalisering.

 

Förberedelser

Vi rekommenderar alltid våra kunder att väcka engagemang redan innan konferensen startar. Det kan vara allt ifrån att arrangera en liten tävling, skicka ut ett frågeformulär eller dela ett engagerande klipp. På så vis är det inte lika lång startsträcka när det väl är dags att ta sig an frågorna på konferensen.

 

Intervall

Det är bevisat att vi människor inte har förmågan att hålla oss intresserade under alltför långa segment. En lyckad konferens handlar därför om att jobba i flera kortare intervall. Se till att leverera budskapet med olika tillvägagångssätt. Varva historier med övningar och kanske ett och annat filmklipp. Ungefär var 10e minut rekommenderas en omväxling i hur budskapet förmedlas.

 

Extern föreläsare

Ibland kan det vara svårt att fånga intresset tillräckligt mycket för att väcka nya tankebanor hos kollegor när man redan har en viss roll och är satt i ett visst fack på företaget. Då kan det vara väl värt att säga det man vill säga genom en extern person. En extern föreläsare har lättare att öppna upp för nya tankebanor och väcka engagemang.

 

Involvera

Idag finns det många spännande sätt att involvera deltagarna i konferensen. Ett enkelt sätt är att låta alla använda sin egen mobiltelefon.  Här finns det flera olika spännande appar som man kan använda för att skapa ett mer lustfyllt konferenspass. Det är bevisat att såväl engagemang som aktivitet och lärande ökar genom att låta deltagarna svara på frågor och delta aktivt under konferensens gång.

 

Var personlig

Genom att dela med sig av personliga erfarenheter så förvandlar man den abstrakta informationen till något som blir greppbart och mänskligt.

Jag hjälper er gärna att skapa minnesvärda och resultatinriktade konferenser. Kontakta oss så bokar vi in ett möte och spånar idéer tillsammans.