Att bygga ett starkt varumärke med lojala kunder och medarbetare kräver engagemang. Res iväg och skapa upplevelser kring ert varumärke som berör – på riktigt. Vi har pratat med Kalle Rudehill. Creative Director och Co-funder, om just detta och varför resor är så speciella att göra för ett företag!

Kalle, att resa iväg med företaget låter långt mycket dyrare än att ha ett event, kick-off eller konferens på hemmaplan. Så varför ska man göra det?

Förflyttar du dina medarbetare till en ny plats, bort från vardagen, får du automatiskt även deras fulla närvaro. Addera unika upplevelser och oväntade moment med wow-effekt så skapar du något som fastnar och berör, i ett sådant emotionellt sammanhang upplevs ett varumärke bäst! Vi vet av egen erfarenhet att upplevelser som resor påverkar oss, och är därför benägna att betala för dem. Och i slutändan är det viktigaste att just påverka vad vi värdesätter mest i bolaget – medarbetarna.

Kalle fortsätter Helt enkelt, kombinerar vi företagsaktiviteter med upplevelsen av att resa förstärks effekten av hur medarbetarna upplever varumärket! Vi på Life Event är övertygade att ifall vi låter resan gå hand i hand med företagets varumärkesidentitet så kan vi säkerställa att investeringen av tid och pengar ger avkastning, det har vi sett bevis på gång på gång!

Det låter också som att du har världens bästa jobb. Resa och beröra andra, stämmer det?

Absolut. Resandet ger en helt ny dimension till jobbet. En resa skapar maximalt värde om det finns ett tydligt, mätbart mål som är kopplat till och också genomsyrar resans upplägg. Det är viktigt att resans syfte och utformning går hand i hand. Vi har också såklart fantastiskt kul under resans gång tillsammans med våra klienter, och att vara beredd att resa mycket är ett villkor för att kunna leverera de upplevelser våra klienter önskar. Vi älskar att resa, vi älskar att skapa, vi älskar att bygga och utveckla varumärken och evenemang, och även om man inte ska förringa att det också är tidskrävande projekt gör vi det alltid med glädje – innan, under och efter projektet. Vi är vad vi gör helt enkelt!

Kalle Rudehill företagsresa

Kalle på en företagsresa med klienter på Tromsö tidigare i år!

Okej, men kan du utveckla hur en resa bidrar till att stärka ett företag?

En resa kan stärka ett företag på flera olika sätt. Först ur ett Employer Experience-perspektiv eftersom upplevelsen av en resa medverkar till att forma medarbetarnas positiva uppfattning om företaget och därmed stärks varumärket internt. Sedan även ur ett Employer Branding-perspektiv. Jakten på upplevelser och viljan till att resa tycks vara kännetecknade för vår tid. Kan man då vara en arbetsgivare som ger sina medarbetare de där unika upplevelserna blir du attraktiv,skapar lojala kollegor och lockar till er nya potentiella talanger. Att åka på en resa tillsammans bygger också upp en stark känsla av gemenskap och sammanhållning som är svår att uppnå under så begränsad tid på annat sätt. Det är en hård konkurrens på marknaden så vi alla måste vara trendkänsliga och på topp, både som arbetsgivare och som uppdragstagare.

Att resa iväg tar ju mer tid i anspråk, än till exempel en endagskonferens, vad säger du om det?

Det behöver absolut inte vara exotiska resmål på andra sidan jordklotet som man reser till. Det kan lika gärna vara mer bekanta platser som folk har besökt tidigare eller en konferensdestination inom räckhåll. Det viktiga är att addera den där lilla extra upplevelsen som överraskar och sticker ut! Det behöver inte vara beroende av tid, allt sitter i nytänkandet och vad som gör tiden värd att spenderas. Här gäller det att våga se den eventuella extra tiden som en värdefull investering med långsiktiga vinster, och hellre några få riktigt bra sådana än ett flertal mindre bra. Vår upplevelse på Life Event är att om vi investerar tid i att skapa en långsiktig påverkan, blir utfallet bara positivt. Det handlar om att jobba detaljerat för att säkerställa kundens mål med upplevelsen/evenemanget, och tiden kommer alltid vara väl spenderad med oss.

Någon särskild resa som ni har varit med och arrangerat som du minns extra mycket?

Vi har ordnat allt ifrån jorden runt-resor på sex dagar, till resor för 700 personer från 12 olika länder i Alperna. I det förstnämnda exemplet handlade det mer om resan i sig, medan det senare fokuserar på vad gästerna fick uppleva tillsammans på plats. Båda casen utformades dock utifrån de olika kundernas uppsatta mål med resan och vilket budskap de ville nå fram med. Vi på Life Event ser oss snarare som en hjälp till att förverkliga dessa budskap genom att skapa unika upplevelser som företagen på egen hand inte hade lyckats skapa. Vi påverkar långsiktigt och kanske viktigast av allt är att vi också följer upp och mäter resultaten. Och vi skapar alltid lite magi på vägen, det är vad som gör oss till Life Event! avslutar Kalle Rudehill.