cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right bubble bubble2 menu2 link cross3 share2 mail2 google google2 google3 google-plus google-drive facebook facebook2 instagram whatsapp spotify twitter rss rss2 youtube vimeo vimeo2 flickr flickr2 dropbox wordpress tumblr tumblr2 tux appleinc finder android windows windows8 skype reddit linkedin linkedin2 pinterest pinterest2
Together Towards Tomorrow

Creating Concepts

Event

Uppdrag & Utmaning?

För första gången någonsin skulle alla chefer i en stor koncerns samtliga 11 bolag runt om i Sverige träffas på en gemensam konferens. I en så stor koncern bestående av 17 000 medarbetare och runt 700 chefer, var denna konferens mål och syfte att få deltagarna att samlas bakom en enad front med gemensamma budskap och visioner.

Vill ni komma i kontakt med oss?

Fyll i fälten nedan så hör vi av oss !

Aktivering & Eventkoncept

För detta uppdrag hade vi på Life Event ett övergripande ansvar över konferensens samtliga delar. Det vill säga allt ifrån planering, deltagarhantering, logistik och intern kommunikation – utöver det innehållsarbete som var av stor vikt för denna konferens.

Tillsammans med kund gick vi igenom dåvarande utmaningar, målsättningar, hur dramaturgin under konferensen skulle se ut och hur allt detta skulle kommuniceras. Dessa flertalet möten sammanfattades i vad vi tillsammans med kunden identifierade som den strategiska nyckelutmaningen för konferensen – nämligen vikten av ökat samarbete. Det önskvärda resultatet av initiativet formulerades som att cheferna i större utsträckning skulle samarbeta över bolagsgränserna efter konferensen.

Med detta i ryggen arbetade Lifes kreativa team fram ett unikt eventkoncept – Together Towards Tomorrow. Konceptet genomsyrade sedan all kommunikation. Det låg till grund till allt som kommunicerades såväl innan som under och efter konferensen, och hashtagen spreds flitigt av deltagarna. Together Towards Tomorrow var den röda tråden genom hela konferensens innehåll och innefattade kommunikativa budskap, en egen grafisk profil och förproducerade filmer med intervjuade medarbetare. Samtliga aktiveringar och hållpunkter under konferensen syftade till en ökad gemenskap och samarbete.

Vad hände sen?

Koncernens hundratals chefer hade alltså för första gången samlats och utmaningen efter konferensen, som uppskattades av såväl deltagare som beställare, var att realisera eventkonceptets vision – koncernen skulle gemensamt arbeta tillsammans mot framtiden.

I linje med Together Towards Tomorrow resulterade konferensens olika aktiveringar i en gemensam kulturkarta. En handfast plan som samtliga bolag i koncernen bidragit till, och som stödjer, förenklar och legitimerar samarbetet för chefer över bolagsgränserna.