För fjärde gången sedan starten under sent 1800-tal så återkommer International Union of Marine Insurance till Sverige för att hålla sin årliga konferens. Svensk Försäkring ansvarar för att upphandla en eventpartner till detta arrangemang, en upphandling som Life Event vunnit. Här berättar vår byråchef Jeanette mer om arrangemanget och varför vi vunnit upphandlingen.

Vad innebär upphandlingen?

Upphandlingen omfattar evenemangstjänster under IUMI 2020 i form av 4 dagars konferens för 700 personer från hela världen samt program och samarbeten för sponsorer. Det innefattar även välkomstmiddag, galamiddag och logisik.

Varför tror du att Life Event vann upphandlingen?

Här handlar det verkligen om att förstå och lyssna på kunden. Varje deltagare måste kunna motivera sin resa och sitt deltagande på konferensen och då gäller det att det att presentera ett värdefullt upplägg. Det är med andra ord inte fokus på att överraska deltagarna, snarare skapa ett välfungerande event av högsta värde för deltagaren. Vi har gjort många liknande event och vet precis vad som förväntas av oss som eventbyrå vid ett sånt här upplägg. Det var anledningen till att vi fick förtroendet vid denna upphandling.

Vilken kunskap behövs från er som eventbyrå?

Jag kommer själv att vara kundansvarig i detta projekt med Pontus Nyberg som projektledare. Vidare i teamet finns Caroline Gorska som producent och sponsorsansvarig, Alice Nordvall som Copy samt Hanna Kotschack som produktionsledare.

Avslutningsvis så kommenterar Mikaela Tamm från Svensk Försäkring upphandlingen:

“Vi valde Life Event för att vi fick förtroende för deras sätt att bemöta detta logistiskt krävande projekt. Dels med erfarenhet, men även med lyhördhet inför vilka utmaningar vi står inför. Det är värdefullt med en byrå som har det vi efterfrågar inhouse för att korta ned ledtiderna.”