Alla talar om det stora generationsskiftet som pågår just nu och med det följer oundvikligen diskussionen kring Employer Branding. Vad är egentligen Employer Branding och varför har det blivit så viktigt?

Svaret är att den målinriktade, kravställande generation X som hela tiden vill utmanas och utvecklas har äntrat arbetsmarknaden och omkullkastat rådande arbetsförhållanden. Plötsligt har det blivit arbetstagarens marknad och att värna om sina anställda har blivit allt viktigare i vår snabbrörliga värld. Nya karriärmöjligheter dyker upp allt oftare och medarbetare har helt enkelt inte samma lojalitet mot sin arbetsplats längre. Det har därför blivit betydligt viktigare att motivera och belöna sina medarbetare och skapa stark Employer Branding

Flera företag förutspådde att detta var på väg att hända och anpassade sig efter de nya förutsättningarna. Dessa företag har skaffat sig ett starkt försprång och är med och tävlar om dagens absolut mest eftertraktade arbetskraft. Att skapa en livsstil och en arbetsmiljö där man blandar in inspiration, gemenskap och festligheter är dagens största lojalitets-triggers och är faktorer som påverkar just Employer Branding.

De mest klassiska exemplen som tas upp på företag som fattat grejen är ofta kända varumärken som Google och Spotify. Men en bransch som är med och tävlar om den absolut främsta arbetskraften är faktiskt just spelbranschen. En bransch och ett varumärke som gemene man inte nödvändigtvis lockas av. Men plötsligt har de möjlighet att tävla med världens mest eftertraktade bolag tack vare sin genomtänkta satsning på Employer Branding och sin förmånliga anställning.

Självklart kan inte alla vara med och tävla med världens största bolag, såväl tid som resurser kan självklart vara begränsande faktorer. Men varje företag kommer tids nog behöva sätta en plan för sitt arbete med Employer Branding efter de förutsättningar man har. Lika viktigt som det är att man skapar en marknadsplan eller sätter upp en budget så kommer arbetsgivarerbjudandet, som innefattar just Employer Branding, att vara minst lika viktig inom en snar framtid.

Klassiska Event har funnits med betydligt längre än diskussionerna kring Employer Branding. Men i takt med att Employer Branding växer sig allt viktigare så måste även event och eventbyråer utvecklas för att möta de utmaningar som företag och arbetsgivare står inför där de bland annat blivit allt viktigare att påvisa effekten av en investering i personal eller varumärke. Därför paketeras event i ett nytt, modernt format som hjälper företag att ta fram tema, röd tråd & koncept på omfattande kundevent, mässor och konferenser. Det blir allt viktigare att hitta lösningar som lyfter en vanlig konferens eller sommarfest till en ny nivå. Att få de anställda att känna sig delaktiga i företaget genom att lansera starka värdeord eller skapa en ökad stolthet är också allt viktigare att man gör under lättsamma, roliga och inspirerande former för att sedan kunna mäta hur attityd förflyttats tack vare investering i Employer Branding.